Aviso

29/01/2014

Cursos dirixidos a desempregados e ocupados 2014 ( SPEG LUGO)

Listaxe Ofertas Formación SPEG para OCUPADOS,  pero un mínimo de prazas é para DESEMPREGADOS (Febreiro 2014)

Programación aprobada para Lugo: AFD 2014 menores de 30 (xaneiro 2014) 

Confirmáronse as datas de selección e inicio das accións formativas do CIFP POLITÉCNICO DE LUGO, máis información