Aviso

28/02/2014

Cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga). Gratuíto

Convocanse cursos preperatorios para os certificados de lingua galega (Celga) con caracter gratuíto nas escolas oficiais de idiomas de Galicia

Máis información dog nº38 de 25-02-14

Prazo presentación solicitudes: 26-02-14 a 07-03-14

Detalle do procedemento (tica)