Aviso

Subvencións para novas conexións á internet de banda larga a través de tecnoloxía satélite bidireccional no medio rural