Aviso

11/07/2014

Resultado final do proceso de selección (concurso - oposición) do persoal das Brigadas de Prevención e Defensa contra Incendios 2014