Aviso

16/04/2015

Axudas para a renovación de cubertas de lousa e rehabilitación con granito de fachadas

Consellería de Economía e Industria publicou axudas para a renovación de cubertas con lousa e para a rehabilitación con granito de fachadas:

Toda a información ticando nos enlaces anteriores.

Prazo ata o 13 de xuño de 2015. No suposto de que se esgotase o crédito establecido na convocatoria, o órgano concédente acordará a inadmisión de solicitudes e publicará tal circunstancia no DOG e na páxina web da Consellería.