Aviso

10/07/2015

Axudas plan renove de fiestras e plan renove de caldeiras de Alta eficiencia

Consellería de Economía e Industria publicou axudas para a renovación de fiestras tanto no referente ao acristalamento como aos marcos ou perfís.

Ademais a Consellería de Economía e Industria  publicou a axuda do Plan Renove de Caldeiras de Alta Eficiencia de gas natural, GLP ous biomasa de potencia térmica maior ou igual a 5 kW para vivendas particulares e comunidades de propietarios.

Toda a información das axudas ticando nos enlaces anteriores.

Prazo de presentación das axudas dende o 27/07/2015 ao 30/10/2015.

A concesión destas axudas estará, en todo caso, condicionada á existencia de crédito orzamentario, e, no caso de esgotamento do crédito, a Administración deberá publicar no Diario Oficial de Galicia e tamén na páxina web da DXEM a devandita circunstancia, o que levará consigo a non admisión das solicitudes posteriores.