Aviso

02/05/2016

Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

O Instituto Galego da Vivenda e Solo convocou por resolución do 8 de abril de 2016 subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago. (DOG nº80 do 27-04-2016 páx. 15544)

Máis información ticando en VI408E - Subvencións a fondo perdido para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos Camiños de Santiago.

Prazo de presentación : 28/04/2016 - 27/05/2016.