Aviso

10/05/2016

Convocatoria de axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2016/17 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.

O obxecto desta convocatoria da CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA é convocar, en réxime de concorrencia competitiva, axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula universitaria dos alumnos e alumnas que inicien estudos universitarios no curso 2016/17 no Sistema universitario de Galicia, conducentes á obtención dun título oficial de grao.

Prazo de presentación: 05/10/2016 - 04/11/2016 será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no DOG 04-10-2016

Máis información sede.xunta.es