Aviso

02/02/2017

Axuda do Plan Renove de Fiestras solicitude do 01/03/2017 - 29/09/2017

Consellería de Economía, Emprego e Industria publicou a axuda para renovar fiestras, as entidades colaboradoras do Plan Renove de fiestras son as encargadas de tramitar a solicitude (facer a reserva dos fondos, presentar a solicitude e presentar a documentación xustificativa da actuación).

Beneficiarios: as persoas físicas propietarias ou titulares de calquera dereito sobre vivendas de uso residencial e comunidades ou mancomunidades de veciños, sempre que a actuación subvencionable descrita no artigo 3 se realice en inmobles sitos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Máis información ticando nos seguinte enlace: