Aviso

09/03/2017

Inicia as actividades a Aula CeMIT de Guitiriz ((Centro para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica)

 

Inicia a actividade o 1 de marzo na aula CeMIT de Guitiriz (Centro para a Modernización e Inclusión Tecnolóxica). Esta aula pertencente á Rede CeMIT de Galicia é a aula de referencia para a Terra Chá e nela desenvólvense actividades para a alfabetización e capacitación en TIC. A aula está aberta pola tarde, de 16:00 a 20:00 horas e as actividades serán gratuítas para os usuarios participantes, podendo ademais facer uso das instalacións na franxa horaria de "Aula Aberta".

Máis información https://cemit.xunta.gal/ ou https://www.facebook.com/aulacemitguitiriz