Nova

31/05/2018

Convocatoria de axudas de escolarización e para o transporte escolar curso 2017-2018

Prazo de solicitude: 01/06/2018 - 02/07/2018

O Concello de Begonte convoca as axudas de escolarización e de transporte escolar para o curso 2017 - 2018:

Procedemento: Axudas de Escolarización curso 2017 / 2018:

 

Procedemento: Axudas para o transporte escolar durante o curso 2017 / 2018:

 

Si queres Solicitar estas axudas pola Sede electrónica do Concello de Begonte (ticar e escoller entre os trámites a instancia xeral e tramitación electrónica) e necesario identificarse electrónicamente con certificado dixital persoa física, ou dni electrónico, ou clave concertada.

Desde este ano e de acordo ca Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, art.14.1 Dereito e obligación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas: "As persoas físicas poderán elexir en todo momento si se comunican coas administracións públicas para o exercicio dos seus dereitos e obligacións a través de medios electrónicos ou non...", e segundo o art.16.4: "Os documentos que os interesados dirixan aos órganos das administracións públicas podrán presentarse: a) No rexistro electrónico da Administración u Organismos aos que se dirixa, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refiere o artículo 2.1", este art. 16.4 sigue con las letras b), c), d), e), estás opcións xa se tiñan a disposición.