Nova

16/04/2014

Aprobación inicial da proposta da Bandeira e Escudo do Concello de Begonte

Alegacións ata o 16 de maio 2014

Infórmase que o Pleno do Concello de Begonte, na sesión ordinaria que tivo lugar o 21 de marzo de 2014, adoptou o acordo de aprobación inicial da proposta da Comisión de Heráldica de escudo e bandeira municipais.

Sométese ao trámite de información pública polo prazo dun mes ata o 16 de maio de 2014, para os efectos de presentación de alegacións.

Imaxe da bandeira e escudo.