Nova

14/10/2016

AGADER subvenciona a mellora de camiños municipais de acceso a explotación agrarias no Concello de Begonte.

Dentro do Plan Marco de mellora de camiños municipais de acceso a explotacións agrarias 2016 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Consellería de Medio Rural) ao Concello de Begonte concedéronlle unha axuda polo importe de 78.563, 00 €,  para obras na parroquia de Illán.

*Obra realizada por Transformaciones Agrarias Isidro Hermanos Blanco Trigo S.L