Pasar al contenido principal

Últimas prazas para Curso SSC564_2 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil en Lugo

Concello de Begonte

Últimas prazas para Curso SSC564_2 Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil en Lugo

Requisitos:

  •  Mulleres en situación de desemprego.
  •  Certificado de profesionalidade Nivel 2:

         o Titulación académica (ESO e equivalentes)

         o Formación en lingua galega (CELGA 2)

Ocupacións e postos de traballo aos que vai dirixido o certificado

profesional:

  • Monitora de educación e tempo libre.
  • Monitora de tempo libre educativo infantil e xuvenil.
  • Monitora de campamentos, albergues de mocidade, casas de colonias, granxas-escolas, aulas e escolas de natureza.
  • Monitora de actividades no marco escolar.

Datas de realización das accións formativas :

Setembro a decembro de 2013

Inicio das accións formativas: 13 de setembro de 2013

Horario das accións formativas:

9:00-14:00

Lugar de realización das accións formativas:

forGA-Lugo

Rúa Alexandre Bóveda, 20 27003 Lugo

Teléfonos: 982253865-678416548