Ir o contido principal

Corporación Municipal

Corporación Municipal

 

A Composición da Corporación Municipal de Begonte resultante das Eleccións Municipais do día 24 de maio de 2015, é a seguinte:

 

Alcalde

D. José Ulla Rocha (PP)

 

Concelleiros

D. José Antonio Vázquez García (PP)

D.  José Manuel Rábade Cacharrón (PP)

Dna. Mª Aurora Braña Veiga (PP)

D. Luis Luaña Castelo (PP)

Dna. Marta Lombao Gómez (PP)

D. Ramiro Parga Coira (PP)

D. Manuel Castro Ferreiro (PP)

D. Ramón Campos Rodríguez (PSdG-PSOE)

Dna. Silvia Torres Vázquez (PSdG-PSOE)

Dna. Mª Jesús Lorenzo Gayoso (PSdG-PSOE)

 

Xunta de Goberno Local 

D. José Ulla Rocha

D. José Antonio Vázquez García

D. Luis Luaña Castelo

D. José Manuel Rábade Cacharrón

 

Comisión informativa especial de contas

D. José Ulla Rocha (PP)

D. José Antonio Vázquez García (PP)

D. Luis Luaña Castelo (PP)

D. Ramón Campos Rodríguez (PSdG-PSOE)