Ir o contido principal

Emprego

Servizo Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL Begonte)

Funcións do AEDL, entre as que destacan:

 • Comunicación, información e asesoramento ás empresas, ós emprendedores e ós demandantes de emprego.
 • Axuda á inserción laboral dos desempregados.
 • Facilitar información sobre axudas.
 • Colaboración e apoio co Servizo Público de Emprego en relación a programas de orientación e información profesional, captación de ofertas.
 • Fomento da cultura emprendedora e do espíritu emprendedor.
 • Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, no ámbito local.
 • Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais.
 • Apoio a promotores e promotoras de empresas.
 • Colaboración coas Oficinas de Emprego de Lugo e co resto de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, fundamentalmente da comarca da Terra Cha.

 

Formación para desempregados

Programación de AFD (accións formativas desempregados) 2017

Programación de AFD (medios propios) 2017

 

29/09/2017 CURSO (100% subvencionado): Competencia Clave Lingua Extranxeira Inglés N-2.

 • CURSO: Competencia Clave Lingua Extranxeira Inglés N-2
 • INICIO: 4/10/2017     FIN: 30/11/2017
 • DESTINATARIOS: Desempregados con estudos primarios (non posuir certificado de ter rematada a ESO).
 • DURACIÓN: 198 horas 
 • HORARIO: de 16.00 a 21.00 horas (5 horas cada día)

 

Ofertas de emprego público:

19/09/2018 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 3 peóns en situación ou risco de exclusión social perceptores de RISGA no Concello de Begonte.

 

10/07/2018 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 7 Peóns obra pública, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo).

08/06/2018 Convocatoria para a contratación con carácter temporal, en réxime de dereito laboral e a xornada completa, dos seguintes postos de traballo para a constitución no municipio de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais para este ano 2018, compostas de cinco membros cada unha: 2 Xefes de Brigada (Capataz Forestal), 6 Peóns de Brigada e 2 Peóns-Condutor con carné B

08/06/2018 Convocatoria para a contratación con carácter temporal a xornada completa de 2 Peóns forestais, Programa Aprol Rural 2018 do Concello de Begonte.

08/06/2018 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 2 peóns en situación ou risco de exclusión social perceptores de RISGA no Concello de Begonte.

17/04/2018 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal no Concello de Begonte, de 2 postos de Peóns Tractoristas a encadrar dentro da Brigada Municipal de Obras e Servizos:

19/03/2018 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 1 Peón de obra pública, 1 Peón de obra pública (condutor) e 1 Auxiliar Administrativo no Concello de Begonte, Programa Depuemprego (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo).

02/02/2018 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal no Concello de Begonte, para o posto de 1 Peón de Obras e Servizos Múltiples .

01/12/2017 Convocatoria para a contratación con carácter temporal a xornada completa de 1 Auxiliar administrativo e 1 Peón, Programa Aprol Rural 2017 do Concello de Begonte.

24/10/2017 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 1 Técnico Superior de Animación Sociocultural e Turística no Concello de Begonte, Programa Depuemprego (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo).

03/10/2017 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 4 peóns en situación ou risco de exclusión social perceptores de RISGA no Concello de Begonte.

15/09/2017 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal dun posto de Traballador/a Social no Concello de Begonte.