Ir o contido principal

Emprego

Servizo Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL Begonte)

Funcións do AEDL, entre as que destacan:

 • Comunicación, información e asesoramento ás empresas, ós emprendedores e ós demandantes de emprego.
 • Axuda á inserción laboral dos desempregados.
 • Facilitar información sobre axudas.
 • Colaboración e apoio co Servizo Público de Emprego en relación a programas de orientación e información profesional, captación de ofertas.
 • Fomento da cultura emprendedora e do espíritu emprendedor.
 • Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, no ámbito local.
 • Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais.
 • Apoio a promotores e promotoras de empresas.
 • Colaboración coas Oficinas de Emprego de Lugo e co resto de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, fundamentalmente da comarca da Terra Cha.

 

Formación para desempregados

Programación de AFD (accións formativas desempregados) 2017

Programación de AFD (medios propios) 2017

 

29/09/2017 CURSO (100% subvencionado): Competencia Clave Lingua Extranxeira Inglés N-2.

 • CURSO: Competencia Clave Lingua Extranxeira Inglés N-2
 • INICIO: 4/10/2017     FIN: 30/11/2017
 • DESTINATARIOS: Desempregados con estudos primarios (non posuir certificado de ter rematada a ESO).
 • DURACIÓN: 198 horas 
 • HORARIO: de 16.00 a 21.00 horas (5 horas cada día)

 

Ofertas de emprego:

19/01/2021 GRUPO EULEN busca Operario/a de Limpeza Agroalimentaria para Fines de semana en Begonte.

Funcións: Limpeza de maquinaria en industria alimentaria e limpeza de nave e instalacións.

Requisitos

 • Residencia en Begonte o cercanías.
 • Disponibilidade para traballar en turno de fin de semana (sábados de 6h a 14h e domingos de 6h a 12h30).
 • Vehículo para desprazarse ata o centro de traballo.
 • Persoas acostumbradas a traballos de actividade física.
 • Interés polo sector limpeza.

Ofrecen

 • Posibilidade de estabilidade laboral.
 • Incorporación a empresa líder no sector servizos.
 • Xornada laboral de 14h/s a realizar sábados e domingos.

Interesados/as enviar currículo vitae a empleonoroeste@eulen.com, indicando no asunto Operario/a limpieza Begonte

Máis información en: 678 776 691

17/12/2020 Informase da necesidade do Xulgado de Paz de Begonte de nombrar un xuez de paz sustituto, todo aquel veciño/a que esté interesado pode poñerse en contacto co Axente de Empego e Desenvolvemento Local do Concello de Begonte. 

  30/09/2019 FINSA (Financiera Maderera) organiza nas instalacións de Rábade (Lugo) unha Xornada de Emprego en Fábrica o día 9 de outubro de 2019 para cubrir futuros postos de operarias e operarios de producción, se estás interesado tes que preinscribirse.

   

  Ofertas de emprego público:

  21/09/2021 Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para prestar servizos como funcionario interino na categoría de administrativo/a do Concello de Begonte, encadrados na Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, Grupo C, subgrupo C1, polo procedemento de oposición libre.

  Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

  Nota aclaratoria

  Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), no apartado Expón poñerase a seguinte lenda “Bolsa de emprego funcionario interino da escala de administración xeral-subescala administrativa". 

  Si se utiliza a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación no proceso selectivo e a documentación non se envía autenticada, deberase aportar os orixinais na data límite de presentación de solicitudes, para autenticala nas oficinas do Concello.

  13/09/2021 Convocatoria para a selección como funcionario interino dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral vacante no cadro de persoal, polo procedemento de oposición libre.

  Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

  Nota aclaratoria

  Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), no apartado Expón poñerase a seguinte lenda “Selección 1 Auxiliar administrativo de administración xeral".

  23/07/2021 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 5 peóns en situación ou risco de exclusión social perceptores de RISGA no Concello de Begonte.

  12/07/2021 Convocatoria para a contratación con carácter temporal a xornada completa de 1 Peón forestal, Programa Aprol Rural 2021 do Concello de Begonte.

  04/06/2021 Convocatoria para a contratación con carácter temporal, en réxime de dereito laboral temporal e a xornada completa, dos seguintes postos de traballo para a constitución no municipio de Unha Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios forestais para este ano 2021, compostas de cinco membros: 1 Xefe de Brigada (Capataz Forestal), 3 Peóns de Brigada e 1 Peón-Condutor con carné B

  Prazo de presentación: 10 días naturais a contar dende a publicación no BOP Lugo.

  Nota aclaratoria

  Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), tendo en conta que si a documentación que se debe acompañar ten que ser compulsada, terase que aportar os orixinais o día da selección para compulsala (autenticala) nas oficinas municipais antes da selección.

  No asunto poñerase a seguinte lenda “Selección Brigada Prevención e Defensa contra Incendios Forestais 2021”.

  21/04/2021 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 6 Peóns obra pública, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2021 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo). 

  Prazo de presentación: 10 días naturais a contar dende a publicación da convocatoria no BOP Lugo.

  25/01/2021 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 2 Peóns obra pública, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2020 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo). 

  Prazo de presentación: 5 días hábiles a contar dende a publicación da convocatoria no BOP Lugo.

  20/01/2021 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal no Concello de Begonte, de 1 posto de PEÓN TRACTORISTA a encadrar dentro da Brigada Municipal de Obras e Servizos:

   02/12/2020 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 1 Monitor deportivo, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2020 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo).

   19/11/2020 Convocatoria para a contratación de 20 Alumnos/as-traballadores/as obradoiro dual de emprego “Cumes da Terra Cha IV” Concellos de Friol-Begonte-Rábade, persoal laboral Temporal, en aplicación da axuda outorgada pola consellería de Economía, emprego e industria, ao abeiro da orde do 27 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e Subvencións para obradoiros duais de emprego da Comunidade Autonoma de Galicia