Ir o contido principal

Información de Interese - Sede Electrónica

Sede Electrónica Begonte

Acceso á Sede Electrónica

Pasos para realizar unha solicitude xeral na Sede electrónica do Concello de Begonte

*Desde o 2 de outubro de 2016 todos os suxetos aos que se refire os artigos 14.2 e 14.3 están obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos, para o que deberán facer uso dos correspondentes sistemas de identificación e firma nos termos que sinala a Lei 39/2015 e a Lei 40/2015.

 

¿Cómo firmar un documento electrónicamente?

Para tramitar calquer procedemento neste concello na sede electrónica de Begonte, necesitamos identificarnos electrónicamente con certificado dixital de persoa física, certificado dixital como representante (no caso de persoas xurídicas), dni electrónico ou clave concertada.

Si hai que adxuntar un documento cuberto e ten que firmarse, siga as seguintes indicacións (FIRMAR CON ADOBE READER).