Ir o contido principal

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

 • Concello de Begonte
  Un Lugar a Descubrir

Begonte - "Xa respiro doutro xeito"

 

11/10/2022 CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á ELABORACIÓN DO PROXECTO DE ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO USO DO XIMNASIO MUNICIPAL.

Lévase a cabo a correspondente consulta pública a través do portal web do concello e recabase a opinión dos suxeitos e das organizacións mais representativas potencialmente afectados pola futura norma, para que no prazo de dez (10) días naturais - a contar desde a publicación do anuncio - se pronuncien respecto dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

begonte

No ano 2017 o Concello de Begonte, solicitó unha axuda para rehabilitar a envolvente térmica dun edificio multiusos municipal que se dedicaba antigamente como Cámara agraria. Está axuda pretendía incentivar e promover a realización de actuacións de reforma que favorezan o aforro enerxético, a mellora da eficiencia enerxética...

Máis información

Cartel

En outubro de 2018 ou Concello de Begonte, solicitou unha axuda para a REALIZACIÓN DUN PROXECTO SINGULAR DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO, Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía...

Máis información

25/10/2022 CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á ELABORACIÓN DO PROXECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS VIVENDAS SOCIAIS.
 

Lévase a cabo a correspondente consulta pública a través do portal web do concello e recabase a opinión dos suxeitos e das organizacións mais representativas potencialmente afectados pola futura norma, para que no prazo de dez (10) días naturais - a contar desde a publicación do anuncio -  se pronuncien respecto dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

25/10/2022 CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á ELABORACIÓN DO PROXECTO DE ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS VIVENDAS SOCIAIS.

Lévase a cabo a correspondente consulta pública a través do portal web do concello e recabase a opinión dos suxeitos e das organizacións mais representativas potencialmente afectados pola futura norma, para que no prazo de dez (10) días naturais - a contar desde a publicación do anuncio -  se pronuncien respecto dos problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa, a necesidade e oportunidade da súa aprobación, os obxectivos da norma e as posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias.

Concello de Begonte

Un lugar a descubrir

Son de BegonteVeño de fóra

Concello

Benvid@s a esta web que desexamos ir construíndo coa colaboración dos habitantes deste municipio, pero tamén de todas as persoas que nos visitan cada día.

Begonte

Begonte é un lugar a descubrir. É un concello acolledor e humán, para vivir en liberdade, en plena natureza. O Concello de Begonte é unha potencia empresarial, turística e vital.

Turismo

Begonte, na Terra Chá. Enclavado na comarca natural máis amplia e máis plana de Galicia, o Concello de Begonte está situado ao occidente da Provincia de Lugo.

Sobre Begonte...