Ir o contido principal

馃搫 饾悂饾悁饾悕饾悆饾悗

bando

馃搫 饾悂饾悁饾悕饾悆饾悗

D. Jos茅 Ulla Rocha, en calidade de Alcalde-Presidente do Concello de Begonte, fai saber:

Que a Lei 3/2007 de 9 de abril, de xesti贸n de biomasa e protecci贸n de incendios de Galicia, recolle a obriga da limpeza e xesti贸n de biomasa de todas as parcelas que se atopen en solo urbano, n煤cleo rural e constit煤an un risco importante de incendio. Dita limpeza ten que realizarse con anterioridade 贸 饾煈饾煆 饾悵饾悶 饾惁饾悮饾悽饾惃.

O incumprimento de dita norma pode carrexar unha sanci贸n econ贸mica que vai dende os 饾煈饾煄饾煄 饾悶饾惍饾惈饾惃饾惉 ata os 饾煈饾煄饾煄饾煄 饾悶饾惍饾惈饾惃饾惉, ademais de pasarlle os custes 贸 titular, si de forma subsidiaria ten que realizar os traballos o Concello.