Ir o contido principal

Aviso Legal

RESPONSABILIDADE SOBRE A INFORMACIÓN

O Concello de Begonte non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos de ligazóns a páxinas externas ás que se fai referencia na web.

O Concello de Begonte reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizaciones sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

REPRODUCIÓN DE CONTIDOS

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización. O usuario comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

CONTAS DE CORREO

O Concello de Begonte non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas. A información obtida a través das contas de correo contidas nestas páxinas ten carácter simplemente informativo, sen que en ningún caso póidase derivar da mesma ningún efecto xurídico vinculante.

SERVIZOS

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

TERMOS DE USO

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibida a copia, distribución ou uso separadamente do texto ou resto de imaxes que o acompañan, dos gráficos, iconas, logotipos e imaxes dispoñibles neste Sitio Web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de xeito inadecuado atendendo á súa propia finalidade, agás que exista algunha función específicamente comercial inherente a algún servizo da páxina.

O usuario non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: CONCELLO DE BEGONTE (en diante A ENTIDADE), con dirección en Praza dos Irmáns Souto Montenegro -´27373 Begonte, Lugo e correo electrónico info@concellodebegonte.es.

1. FINALIDADE DO TRATAMENTO

Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo nos facilite no apartado “Comentarios”. A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

• Xestionar a súa navegación a través do Sitio Web.
• Xestionar o servizo de Atención ao Usuario, para dar resposta ás dudas, queixas, comentarios ou inquedanzas que poida ter relativas á información incluída no Sitio Web, así como cualesquiera otras consultas que pueda tener.
• Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede.

O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar a que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto.

No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

A lexitimación basease no consentimento que vostede nos outorga ao facer clic no botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

3. DESTINATARIOS DE CESIÓNS

Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. DEREITOS

Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos.

• Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
• Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).
• Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
• Dereito á portabilidade dos datos.

Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. O CONCELLO DE BEGONTE dispón de formularios adecuados respecto diso. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en info@concellodebegonte.es.

5. MEDIDAS DE SEGURIDADE

O  CONCELLO DE BEGONTE ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.