Ir o contido principal

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DA ENVOLVENTE TÉRMICA DUN EDIFICIO MULTIUSOS MUNICIPAL EXISTENTE DE BEGONTE

No ano 2017 o Concello de Begonte, solicitó unha axuda para rehabilitar a envolvente térmica dun edificio multiusos municipal que se dedicaba antigamente como Cámara agraria.

Está axuda pretendía incentivar e promover a realización de actuacións de reforma que favorezan o aforro enerxético, a mellora da eficiencia enerxética, o aproveitamento das enerxías renovables e a redución de emisións de dióxido de carbono, nos edificios existentes, con independencia do seu uso e da natureza xurídica dos seus titulares, así como contribuír a alcanzar os obxectivos establecidos na Directiva 2012/27/UE, relativa á eficiencia enerxética, e no Plan de Acción 2014-2020, á vez que se crearán oportunidades de crecemento e emprego en distintos sectores económicos, en especial no sector da construción, favorecendo a rexeneración urbana o Ministerio de Enerxía, urismo e Axenda Dixital, a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía ( IDAE), pon en marcha un programa específico de axudas e financiamento. No marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020, o Real Decreto 616/2017, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de Entidades Locais que favorezan o paso a unha Economía Baixa en Carbono.

Edificio Multiusos


 
Recibida a resolución favorable en outubro de 2018, executouse o proxecto..

Ver cartel (PDF)