Ir o contido principal

Renovación de instalacións de iluminación exterior

En outubro de 2018 ou Concello de Begonte, solicitou unha axuda para a REALIZACIÓN DUN PROXECTO SINGULAR DE EFICIENCIA ENERXÉTICA NAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO, Real Decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE Nº144 de 17/06/2017).

A finalidade das devanditas subvencións é incentivar e promover a realización de actuacións, por parte dos municipios españois de menos de 20.000 habitantes ou agrupacións formadas por municipios de menos de 20.000 habitantes pertencentes a unha mesma Comunidade Autónoma, ademais das Cidades de Ceuta e Melilla, que reduzan as emisións de dióxido de carbono mediante a execución de proxectos singulares de aforro e eficiencia enerxética, mobilidade urbana sostible e uso das enerxías renovables, conforme ao disposto no Programa Operativo FEDER de Crecemento Sostible 2014-2020.

obxecto dá actuación non Concello de Begonte é ou de reformar as instalacións municipais de iluminación, iluminación e sinalización exterior existentes co fin de reducir ou seu consumo de enerxía final e as emisións de CO2, mediante a mellorasúa eficiencia enerxética, destancando entre as medidas que se están executando, o de substitución das 1.904 lámpadas que aínda non foron cambiadas a tecnoloxía LED, tras realizar un estudo exhaustivo das luminarias do municipio, estímase, que o aforro pola aplicación destas medidas será do 77,19% do actual, principalmente causados pola redución de potencia das lámpadas LED, fronte ás actuais de descarga, ademais dunha mellor xestión do fluxo lumínico mediante ópticas que direcciona a luz cara a onde é necesario, evitando a contaminación lumínica, así como a luz molesta e intrusa.

En setembro de 2019 o Concello de Begonte recibe a resolución de concesión por parte do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía ( IDAE), proxecto que se está executando neste momento.

Ver cartel (PDF)

Cartel IDAE Begonte web.jpg