Ir o contido principal

CONVOCATORIA DE AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN E PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2018-2019

CONVOCATORIA DE AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN E PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2018-2019

CONVOCATORIA DE AXUDAS DE ESCOLARIZACIÓN E PARA O TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2018-2019

O Concello de Begonte convoca as Axudas de escolarización e de transporte escolar para o curso 2018 - 2019:

Prazo de presentación: 16/05/2019 - 14/06/2019

- ProcedementoAxudas de Escolarización curso 2018/2019

-Procedemento: Axudas para o transporte escolar durante o curso 2018 / 2019:

*Nota: Para poder realizar a solicitude a través da sede electrónica do Concello de Begonte e necesario identificarse electrónicamente con certificado dixital de persoa física, ou dni electrónico, ou clave concertada.

Desde este ano e de acordo ca Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, art.14.1 Dereito e obligación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas: "As persoas físicas poderán elexir en todo momento si se comunican coas administracións públicas para o exercicio dos seus dereitos e obligacións a través de medios electrónicos ou non...", e segundo o art.16.4: "Os documentos que os interesados dirixan aos órganos das administracións públicas podrán presentarse: a) No rexistro electrónico da Administración u Organismos aos que se dirixa, así como nos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refiere o artículo 2.1", este art. 16.4 sigue con las letras b), c), d), e), estás opcións xa se tiñan a disposición.